CO2 Prestatieladder

RHC is een bedrijf dat zich bezig houdt met cultuurtechnisch werken, zoals sloot-/kanaal en beek onderhoud. Maar RHC verzorgt ook egalisatiewerkzaamheden, grondverzet, levering van diverse grondsoorten, het aanleggen van vistrappen en zijn actief in de bosbouw.
De meest significante emissiebron binnen RHC is brandstofverbruik in de vorm van dieselolie als gevolg van gebruik Tractoren en Kranen. Reductiemaatregelen zijn dan ook voornamelijk op dit onderwerp ingezet. Tevens wordt op de nieuwe bedrijfslocatie in Zwiggelte een Energie-Neutrale werkplaats gebouwd.

Roelof Huizing is in 2005 begonnen en was direct al CO2 bewust bezig met het brandstofverbruik. Daarom schakelde hij al gauw over op Deutz tractoren (Spaar-aftak-as met laag toerental is ingevoerd vanaf 2005.) Deutz is nog steeds koploper zijn qua duurzaamheid met voortschrijdende technieken en zeer zuinige motoren. Dit geldt ook voor de Caterpillar kranen.

Na jaren van toepassing van reductiebeleid is in de loop van 2016 besloten om haar beleid aan te vullen met de CO2-prestatieladder. Ondanks dat al veel resultaten geboekt zijn heeft RHC de doelstelling bepaald om in de periode tot en met eind 2020 haar emissie te reduceren.

RHC heeft de juridische en fiscale vorm van een Eenmanszaak.

  • Een eenmanszaak is een bedrijfs- en rechtsvorm waarbij één persoon verantwoordelijk is voor een onderneming.
  • Die persoon is zowel de oprichter als eigenaar van RHC en is persoonlijk aansprakelijk voor handelingen en de financiën.
  • Hoewel de eigenaar zelfstandig is, kan hij wel personeel inhuren.

De organisatorische grenzen (Boundary) van RHC zijn daarmee duidelijk afgebakend tot deze entiteit.

RHC is op moment van dit schrijven gecertificeerd voor ISO-9001; 2008 en VCA* 2008/5.1 en CO2-prestatieladder niveau 3.

RHC heeft een Kwaliteits Management Systeem (KMS) waarin ISO-9001, ISO-14001, VCA en CO2 Prestatieladder niveau 3 zijn opgenomen.

RHC heeft de CO2-emissie van de energiestromen berekend op basis van de uitgangspunten van de ISO 14064-1.

Bijzonderheden ten aanzien van de emissieberekening:

  • 2016 is het basisjaar en is als referentiejaar gekozen voor het vaststellen van reductiemaatregelen,
  • Er is geen sprake van CO2-emissie als gevolg van verbranding van biomassa,
  • Als kwantificeringsmethode is gekozen voor de scope-indeling 1&2 van de CO2-prestatieladder met inbegrip van de in de ladder gehanteerde conversiefactoren. Op deze methode zijn geen veranderingen toegepast,
  • De jaarlijkse emissieberekening is gebaseerd op factuurinformatie en heeft daarmee de hoogste denkbare mate van zekerheid.

Jaargang 2017 was een erg nat jaar, waardoor de emissiedoelstelling moeilijker te realiseren zijn. Dit komt doordat gebieden minder gemakkelijk toegankelijk waren en er dus meer van de machines gevraagd werd, waardoor er aanzienlijk meer diesel verbruikt werd.

Doordaat jaargang 2017 een erg nat najaar geweest is, werden de meeste werkzaamheden uitgevoerd in 2018, vandaar dat er dat jaar ook meer diesel verbruikt is en dus een hogere uitstoot.

 

Documenten

KMS 4.1.B. Doelstellingen CO2 Prestatieladder en voorgangsrapportage RHC versie 3-6-2019

4.4.B.6. Verslag bijeenkomst initiatief Blauwe Diesel RHC op 4-2-2019

KMS 4.4.B.1. FOOTPRINT eerste halfjaar 2018 – 205,4 ton RHC

KMS 4.4.B.1. FOOTPRINT tweede halfjaar 2018 – 253,5 ton RHC

 

Ga naar de SKAO website.