Baggerwerk Ruinerwold 2016

RUINERWOLD – Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij een baggerklus in de omgeving van Ruinerwold uitgevoerd. De totale lengte van de te baggeren watergangen was circa 70 kilometer.

De werkzaamheden waren voornamelijk gericht op smalspoor rupskranen, waar onze aangepaste smalspoor kranen zich uitermate goed voor lenen. Door de verhoogde draaikrans kon er gemakkelijk over de afrastering, veelal veehouders in deze regio, heen gewerkt worden.

Naast de smalspoor werkzaamheden werden tevens mobiele- en breedspoor rupskranen ingezet.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta.