Verbinding natuurgebied Brunstingerplas

HIJKEN – In het najaar van 2017 zijn wij gestart met het verbinden van twee natuurgebieden bij de Brunstingerplas te Hijken. De werkzaamheden zijn voornamelijk het afplaggen van het landbouwperceel.

Bij dit project wordt circa 25.000 m³ grond verzet. Door het afplaggen van dit landbouwperceel worden de twee naastliggende natuurgebieden met elkaar verbonden.

Naast het afplaggen van het landbouwperceel worden dammen verlegd en verbreed, afrastering geplaatst en worden er een aantal paddenschermen en veeroosters geplaatst.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer.