VCA

Wat is VCA? (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers)

VCA is oorspronkelijk in de Petrochemie opgezet en wordt inmiddels als algemene maatstaf voor veilig werken beschouwd. De 12 hoofdstukken van deze VGM checklist zijn zeer praktisch van aard en navolging hiervan zal het veilig werken binnen uw organisatie zeker bevorderen.

De 12 hoofdstukken zijn:

 1. Beleid.
 2. Risicoanalyse.
 3. Instructies en opleidingen.
 4. Overleg. (bij VCA** hoofdaannemers, n.v.t. bij VCA* onderaannemers)
 5. V&G plan. (bij VCA**, n.v.t. bij VCA*)
 6. Milieu.
 7. Noodplan.
 8. Werkplekinspecties.
 9. Medische keuringen.
 10. Arbeidsmiddelen en PBM.
 11. Onderaannemers en Uitzendbureaus. (bij VCA**, n.v.t. bij VCA*)
 12. Ongevallen.

Veel informatie treft u aan op www.vca.nl en anders komen we graag bij u langs om u gericht te informeren. Wij vervullen voor onze klanten de MVK-ondersteuning conform paragraaf 1.2. In gecombineerde systemen (KMS) vervullen wij de rol van KMS-coördinator.

De update naar de nieuwe versie komt eraan. Wij kunnen u hierover nader informeren!

Waarom certificering conform VCA

Het VCA certificaat levert het bewijs dat uw organisatie in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren. De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een krachtig hulpmiddel bij de beheersing van deze risicovolle activiteiten. Deze VGM Checklist bevat concrete handvatten voor een minimaal veiligheidsniveau, draagt bij aan continue veiligheidsverbetering en het voorkomen van bedrijfsongevallen met verzuim. Voldoe aan deze checklist en lever het bewijs met een VCA certificaat!

Hoe werkt het opzetten en onderhouden van een VCA / KMS – systeem

 1. Inventarisatie; wat is er allemaal al gedocumenteerd?
 2. Concept KMS; bestaande informatie wordt gebruikt en in VCA- of KMS-schema gezet + 10 (HLS) directories.
 3. Besprekingen en acties; alle items worden doorgenomen met het management en de actielijst wordt aangevuld en afgehandeld.
 4. Definitief VCA-schema in 12 hoofdstukken of KMS-schema met 10 directories in de Cloud en starten met proefdraaien; hier kan een voorlichting aan betrokkenen gegeven worden.
 5. Interne audit; halverwege de 3 maanden proefdraaien wordt het VCA of KMS onderzocht.
 6. Directiebeoordeling; de directie oordeelt en indien we er klaar voor zijn volgt stap g,
 7. Certificering (begeleiding van de audit als uw VCA- of KMS-coördinator).
 8. Nazorg en op peil houden. (Aparte overeenkomst). Dit is een groot voordeel van het VCA of KMS-schema, doordat het eenvoudig opgezet is, is het ook eenvoudig op peil te houden. Tevens is het een digitaal systeem (het enige wat geprint wordt is het KMS-schema zelf op AO-formaat in wissellijst). Via Cloudstation kunt u samen met de adviseur in dezelfde bestanden werken. Dit maakt ook remote-controle mogelijk; de adviseur kan zien welke registraties u doet.