Slootonderhoud

De hoofdtak van het bedrijf is gericht op slootonderhoud. Vanaf het ontstaan van het bedrijf houden wij ons al bezig met het onderhouden van watergangen voor waterschappen, gemeenten, agrariërs en particulieren.

Het bedrijf heeft de beschikking over een drietal maai-combinaties, waarvan er twee uitgevoerd zijn met Herder hogedruk aanbouwapparatuur en één met een Herder Rapier. Tevens zijn beide maaiarmen voorzien van uitschuifgieken, waardoor er op 12 meter gemaaid kan worden.

Voor het schonen van het natte profiel hebben wij de beschikking over een drietal mobiele kranen met maaikorven variërend tussen 4.20 meter en 5.50 meter. Tevens kunnen deze mobiele kranen uitgerust worden met verlenggieken, zodat er bijna geen watergang te breed is om geschoond te worden.