ISO-9001

Wat is NEN – EN 9001: 2015

Het doel is nog steeds het verhogen van het bewustzijn binnen een organisatie van haar taken en betrokkenheid wat betreft het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten en belanghebbenden en het realiseren van tevredenheid over haar producten en diensten.

Deze nieuwe ISO norm 2015 is een mooie opsteker voor ondernemers omdat hij tevens uitgaat van risico gebaseerd denken. Dat doet u als ondernemer ook. Dit gecombineerd met de nieuwe Context-analyse geeft een ideale input voor de PDCA-cyclus; het structureel komen tot verbeteringen van uw bedrijfsvoering.

Plan (doelstelling) – Do (acties) – Check (vinger aan de pols houden) – Act (bijstellen/leren).

Ten tweede is het mooi dat de vormgeving vrijer is. Stegehuis Management Systemen te Beilen (SMS) werkt al sinds 2002 met een KMS-schema (dus geen handboek) wat nu nog mooier wordt omdat de nieuwe ISO-9001 is opgezet in 10 hoofdstukken conform de HLS-structuur. Hierdoor is ‘plug & play’ eenvoudig met andere normen zoals ISO-14001 en de BRL Groen bijvoorbeeld.

Bert Stegehuis heeft sinds 1989 ervaring met ISO-9001, destijds nog in 20 hoofdstukken. Na de grote wijziging in 2000 is nu de nieuwe versie 2015 van kracht in 10 hoofdstukken. Maar veel krachtiger ! Het is zo goed doordacht dat hij voor elke organisatie relevant is, (bijvoorbeeld een voetbal-club).
Bijvoorbeeld in de basis de 7 kwaliteitsprincipes: klantgerichtheid; leiderschap; betrokkenheid (engagement) van medewerkers; procesbenadering; verbetering; op bewijs gebaseerde besluitvorming; relatiemanagement.

Bovendien is er een nieuwe NEN-EN ISO-9000 verschenen met uitleg over begrippen en definities. Men is het dus hier wereldwijd over eens.
2000 > 2015 > 2030; in dat jaar zal deze norm zeker nog bestaan ! Wij gebruiken hem vanaf 2002 als basis in alle gecombineerde systemen middels ons unieke KMS-schema.

Waarom certificering conform NEN – EN 9001: 2015:

Voldoe aan ISO 9001:2015 en maak met ISO 9001 certificering aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te verbeteren. Veel opdrachtgevers die processen uitbesteden stellen ISO 9001 certificering als eis. Met het ISO 9001 certificaat voldoet u aan deze eis. Voordeel is dat uw organisatie een voorsprong heeft bij aanbestedingen!

Hoe werkt het opzetten en onderhouden van een NEN – EN 9001: 2015 – systeem:

  • Inventarisatie; wat is er allemaal al gedocumenteerd?
  • Concept KMS; bestaande informatie wordt gebruikt en in KMS-schema gezet + 10 (HLS) directories.
  • Besprekingen en acties; alle items worden doorgenomen met het management en de actielijst wordt aangevuld en afgehandeld.
  • Definitief KMS-schema met 10 directories in de Cloud en starten met proefdraaien; hier kan een voorlichting aan betrokkenen gegeven worden.
  • Interne audit; halverwege de 3 maanden proefdraaien wordt het KMS onderzocht.
  • Directiebeoordeling; de directie oordeelt en indien we er klaar voor zijn volgt stap g,
  • Certificering (begeleiding van de audit als uw KMS-coördinator).
  • Nazorg en op peil houden. (Aparte overeenkomst). Dit is een groot voordeel van het KMS-schema, doordat het eenvoudig opgezet is, is het ook eenvoudig op peil te houden. Tevens is het een digitaal systeem (het enige wat geprint wordt is het KMS-schema zelf op AO-formaat in wissellijst). Via Cloudstation kunt u samen met de adviseur in dezelfde bestanden werken. Dit maakt ook remote-controle mogelijk; de adviseur kan zien welke registraties u doet.