Baggerwerk

In de winterperiode zijn wij druk met het baggeren van sloten. Veelal komen deze opdrachten vanuit waterschappen of gemeenten, maar ook van agrariërs die de doorstroom van de perceelsloten wil bevorderen.

Voor het baggeren hebben wij de beschikking over een drietal mobiele graafmachines, met baggerbakken uitgerust van 1.10 meter t/m 3.50 meter. Ook kunnen de graafmachines uitgevoerd worden met een verlenggiek, waardoor de graafmachines een bereik hebben van 22.00 meter.

Tevens hebben wij de beschikking over een tweetal aangepaste midi rupsgraafmachines, met een verhoogde draaikrans, waarmee over afrastering gezwenkt kan worden. Deze graafmachines zijn uitgevoerd met baggerbakken van 1.00 meter t/m 2.80 meter.

Voor het uitbaggeren van grote en brede watergangen hebben wij de beschikking over een 20 ton rupsgraafmachine, met optioneel een verlenggiek, waardoor een reikwijdte van 15 meter gehaald kan worden.